By A Web Design

Dnes má meniny: Lucia
Zajtra má meniny: Branislava

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Integrované a postihnuté deti pravidelne navštevujú naše CŠPP, kde s nimi špeciálni pedagógovia robia korekčné a stimulačné cvičenia podľa postihnutia dieťaťa. Pri špeciálno - pedagogickej diagnostike a korekcii používame testy zostavené profesorom Matějíčkom a metódu dielčieho oslabenia výkonu (DOV), podľa detskej psychologičky Brigity Sindelarovej.
Pri korekcii špecifických porúch učenia používame cvičenia pre dyslektikov autorky PaedDr.Oľgy Zelinkovej. CŠPP pri ZŠ, MŠ a ŠMŠ v ZZ Šamorín - Čilistov vznikla v roku 1995. Vyžadovali si to pacienti zdravotníckeho zariadenia. Poradňa poskytovala poradenskú službu hlavne pre matky s telesne a mentálne postihnutými deťmi, ktoré nevedeli ako treba s deťmi doma individuálne pracovať a do akej formy vzdelávania ich zaradiť.
V roku 1996 získala okresnú pôsobnosť v okrese Dunajská Streda. Metodicky sme usmerňovaní Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Úspešne spolupracujeme so základnými a materskými školami v okrese Dunajská Streda, s Pedagogicko - psychologickou poradňou v Dunajskej Strede. Poradenské služby poskytujeme všetkým školám v okrese a iným, ktorí sa na nás s dotazom obrátia.
V starostlivosti máme deti a mládež vo veku od 3 do 18 rokov. Diagnostikujeme poruchy učenia v predškolskom veku, podľa potreby robíme korekčné a stimulačné cvičenia pre deti v materskej škole. Metodicky usmerňujeme rodičov i učiteľov detí. Pomáhame pri integrácii postihnutých detí do materskej školy.
Taktiež sa venujeme diagnostike problémových žiakov základných škôl so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Zabezpečujeme diagnostiku a korekciu špecifických porúch učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia). Poskytujeme poradenskú službu rodičom i pedagógom pri zaradení zdravotne postihnutých detí do bežnej základnej školy. Usmerňujeme pedagógov a pomáhame im s individuálnymi výchovno - vyučovacími plánmi. A v neposlednom rade poskytujeme sociálno-právnu pomoc rodičom postihnutých detí a taktiež logopedickú starostlivosť.
 

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944