Písanie

- Dbať na správne sedenie pri písaní a držanie písacej potreby. Nesprávne návyky v tejto oblasti si niektoré deti prinášajú už z materských škôl a rodinného prostredia. Pri nástupe dieťaťa do základnej školy máme ešte možnosť tieto návyky ovplyvniť
- Zaraďovať podľa potreby uvoľňovacie cviky / pred i behom písania/
- Dať k dispozícii násadku k správnemu držaniu písacieho náčinia, pripadne kornút k napomáhaniu jeho správneho sklonu
- Na písanie používať písacie potreby, ktoré, nezadrhávajú po papiera a ktoré nie sú príliš slabé pre uchopenie.
- Kvalitné plniace pero používať aspoň pri domácej príprave
- Využívať zošity alebo podložky s pomocnými linajkami
- Používať podložku na sklon písma
- Diakritické znamienka doplňovať okamžité, dieťa s poruchou po napísaní celého slova nie je schopné ho doplniť, alebo ho to veľmi zdržuje

Čítať ďalej...

Dysgrafia je predovšetkým spôsobená deficitmi v nasledujúcich oblastiach: hrubá a jemná motorika, pohybová koordinácia, zraková a pohybová pamäť, pozornosť, priestorová orientácia, porucha koordinácie systémov ktoré zaisťujú prevod sluchového alebo zrakového vnemu do grafickej podoby. Znížení je predstavivosť zraková (neschopnosť vybaviť si tvary písmen) a neschopnosť zapamätať si motorické vzorce tvarov písmen.
 
Hrubá motorika: cvičenia paží pred písaním, uvolnenie ramenného pletenca (pohyby paží a dlaní).
Jemná motorika: modelovanie, trhanie papiera, skladanie, navliekanie korálok, omaľovánky, modelovanie tvarov písmen, pohyby prstov, dlaňové zostavy, cvičenia pohybovej pamäti.

Čítať ďalej...

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944