- Orientácia na číselnej osi – tolerovať a precvičovať zníženú orientáciu na číselnej osi, rešpektovať problémy v rovinnej a priestorovej predstavivosti.
- Tolerovať chyby vzniknuté zámenou znamienka + za - , x za : .
- Nácvik matematických operácií písomne
- Tolerovať chyby z nesprávneho podpísania čísiel (príp. pri takýchto úlohách pomôcť dieťaťu počas písania previerky a pri podpisovaní čísiel dohliadnuť na správnosť tohto úkonu).

- Zdôrazňovať správne umiestnenia čísiel. Pri nácviku matematických operácií volíme ľahké čísla, aby sa dieťa mohlo sústrediť na nacvičovaný postup a neodpútavala sa jeho pozornosť rozmýšľaním o náročnejších spôsoboch.

Čítať ďalej...

Úlohy: klasifikácia, triedenie, tvorenie skupín,
- párové priraďovanie,
- pokračovanie v poradí prvkov,
- doplňovanie častí do celku,
- manipulácie s predmetmi spolu s verbalizáciou, dieťa berie prvky do ruky a zároveň ich aj počíta,
- počítanie s názornými pomôckami bez manipulácie lem zo zrakovou oporou,
- počítanie spamäti,
- priraďovanie prvkov a číslic,
- globálne zvládnutie množstva,
- doplňovanie čísel v rade 1,2.......6,.. 9..10

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944