Opis, prepis

- V tejto oblasti majú ťažkosti zvlášť deti trpiace dyslexiou, dieťa si text, ktorý má opisovať alebo prepisovať, nesprávne a s ťažkosťami prečíta a tým pádom i nesprávne napíše. Aj tu sa prejavuje pomalé pracovne tempo týchto detí :
- Je vhodné nenútiť dieťa za každú cenu napísať všetko /dopredu ho upozorniť, aby sa nesnažilo napísať čo najviac na úkor kvality /
- Umožniť dieťaťu tiché predhováranie si /obzvlášť u detí s výraznými ťažkosťami v zrakovej diferenciácii a sluchovej analýze a syntéze/

Čítať ďalej...

Technika čítania a dekódovania

- ohmatávanie a poznávanie písmen hmatom zo zavretými očami,
- písanie na ruku alebo na chrbát
b) Spojenie hláska – písmeno:
- čítanie písmen z kariet, obrazovky počítača alebo kociek (spájanie s prírodnými alebo umelými zvukmi
- modelovanie písmen, vytrhávanie z papiera, kreslenie do piesku

Čítať ďalej...

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944