„ Prirodzená schopnosť odpočívať, sa v súčasnosti stáva umením. Naučme sa ho a odovzdajme ho aj naším deťom.“

Dnešná doba prináša v zvýšenej miere stres a s ním aj zvýšenú úzkosť, strach, potlačovanie emócii a spontánnosti. To všetko spôsobuje vnútorné napätie, ktoré môže prejsť až do chronického stavu. Žiť zdravo neznamená len zdravo sa stravovať, športovať, ale aj riadiť svoj denný režim tak, aby v ňom bol priestor aj na odpočinok / nielen aktívny /, vytvorenie psychickej podpory a uvoľnenia. K tomu nám môžu pomôcť relaxačné techniky, pretože fyzickým uvoľnením, uvoľnením svalového napätia dosiahneme uvoľnenie psychické.

Čítať ďalej...

Nástup do základnej školy spúšťa problémy s ADHD/ADD najvýraznejšie. Na dieťa sú kladené požiadavky preňho ťažko splniteľné. V oblasti vzdelávania ale aj v bežnom živote sa prejavuje neschopnosť skoncentrovať sa na požadovanú činnosť, hlavne ak nejde o oblasť ich záujmov.

Tieto deti nemajú prehľad vo svojich veciach. Vo svojej aktovke stále niečo hľadajú, a ak to náhodou nezabudli doma, jednoducho to nevidia, nevedia nájsť. Nevedia si urobiť systém vo svojich veciach, zanechávajú za sebou nespratané kôpky, stále čosi hľadajú a strácajú.

Čítať ďalej...

Neúnavné, netrpezlivé, výbušné, hyperaktívne deti. Sú iné nie však hlúpejšie, ani horšie. Sú výzvou tak pre rodičov, ako aj učiteľov.

Do veľkej skupiny porúch spôsobených oslabením centrálnej nervovej sústavy / kam patria aj vývinové poruchy učenia /, patrí aj porucha pozornosti s hyperaktivitou / ADHD /.

Čítať ďalej...

Vážení rodičia, psychologické vyšetrenie Vášho dieťaťa potvrdilo, že jeho ťažkosti spojené s nesústredenosťou, kolísaním koncentrácie pozornosti a určité prejavy hyperaktivity, alebo hypoaktivity sú dôsledkom špecifickej vývojovej poruchy – syndrómu poruchy pozornosti ADD, ADHD (kedysi označovanej ako ľahká mozgová dysfunkcia).

Príčina je v istej nezrelosti centrálnej nervovej sústavy a uplatňujú sa aj genetické faktory.

Čítať ďalej...

Pomerne často sa vyskytujúcou poruchou detí je syndrómom poruchy pozornosti. Označuje sa ako ADD/z angl. Attention Deficit Disorder/, teda deficit pozornosti.
Dieťa s poruchou pozornosti sa dokáže sústrediť krátkodobo, rýchlo sa unaví, nevydrží dlhšie ani pri činnosti, ktorá ho zaujíma. Je ľahko vyrušiteľné podnetmi z okolia, má problémy s počúvaním a plnením pokynov, so sústredením sa na úlohu a s jej dokončením.

Čítať ďalej...

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944