Neurofeedback (známy aj ako EEG biofeedback) -  sa najčastejšie a najúčinnejšie využíva v náprave ľahkých mozgových dysfunkcií, medzi ktoré patria poruchy pozornosti u detí a dospelých a poruchy pozornosti s hyperaktivitou u detí a dospelých. Sú to tie večne neposedné a nepozorné deti s rozptýlenou pozornosťou, prelietavajúce z jednej činnosti do druhej, ktoré sa nevedia dlho sústrediť, rušia v škole a stále ich ktosi napomína.    Neurofeedback v súčasnosti využíva viac ako 2000 centier na celom svete pri liečbe porúch pozornosti, učenia či už s hyperaktivitou alebo bez nej, u nás často diagnostikovaných ako ľahké mozgové dysfunkcie.

Neurofeedback sa úspešne používa aj u iných porúch:

 • Ľahké mozgové dysfunkcie (porucha pozornosti, hyperaktivita- ADHD, špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, poruchy reči)
 • Poruchy spánku (sťažené zaspávanie a prerušovaný spánok, nepokojný spánok, nočné desy)
 • So stresom súvisiace poruchy (akútny stres a postraumatické stresové poruchy)
 • Úzkostné stavy,  spojené so zvýšeným psychickým napätím
 • Depresie
 • Bolesti hlavy, (napäťové aj migrenické)
 • Závislosti na alkohole a drogách a iných neuropsychických poruchách a dysreguláciach
 • Epilepsia
 • Tiky – rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou
 • Stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, DMO
 • Chronický únavový syndróm
 • Inkontinencia (hlavne u žien)

Neurofeedback je aj pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoju mentálnu výkonnosť, zlepšiť pamäť, pozornosť a najmä schopnosť udržať koncentráciu pozornosti.

Efektivita tréningu pomocou tejto metódy sa pohybuje od 60-100% podľa závažnosti poruchy. Pre lepšiu efektivitu tréningu je dobré trénovať pravidelne v rovnakom čase - deň, hodina. Je to metóda bez rizík, vedľajších účinkov a nie je návyková. Efekt liečby je dlhodobý. Na temeno hlavy sa pripevnia snímacie elektródy, ktoré prenášajú mozgové vlny do počítača. Ten signál zosilní, spracuje a spätnou väzbu podáva klientovi informáciu o tom, ako sa mu darí v každom okamžiku tréningu. Aby bola táto informácia zrozumiteľná a motivujúca, je "preložená" do podoby videohry, ktorá "sa hrá" iba za pomoci vlastnej sily – myšlienky, bez použitia klávesnice, myši, apod.. Pokiaľ dieťa udrží aktivitu v žiadúcom pásme, bude odmenené a naopak.

Pri deťoch zo syndrómom ADHD, ADD, EEG-biofeedback napomáha:
 • zlepšiť koncentráciu
 • zmierniť hyperaktivitu
 • zmierniť motorický nekľud
 • zlepšiť zvládanie impulzivity
 • znížiť vnútorné napätie

Už po 20-tich tréningových sedeniach dochádza k výraznému zlepšeniu predovšetkým prejavov hyperaktivity. Dieťa je kľudnejšie, uvoľnenejšie. Postupne sa dostaví aj zlepšenie koncentrácie a následne školského prospechu. Zažívanie úspechu v hre a následne v škole pozitívne vplýva aj na sebavedomie dieťaťa.

Pri špecifických poruchách učenia pomocou metódy EEG-biofeedback sa zlepší funkcia oboch hemisfér, čo je základným predpokladom úspešného osvojenia si čítania a písania. Priebeh mozgových vĺn sa normalizuje a tak dochádza k výraznému ústupu poruchy. Zatiaľ, čo reedukačné metódy naprávajú manifestné príznaky porúch učenia, EEG-biofeedback je zameraný na primárne príčiny - priamou cestou pôsobí na stav mozgu.

EEG-biofeedback napomáha zlepšiť:
 • porozumenie textu, dekódovanie slov
 • matematické schopnosti
 • priestorovú predstavivosť
 • koordináciu
 • grafomotoriku
 • koncentráciu pozornosti
 • vytrvalosť v činnosti
 • psychickú odolnosť

K viditeľnému zlepšeniu kognitívnych schopností, písania a kreslenia dochádza po 20. sedeniach.

Tréningy pomocou tejto metódy prebiehajú hravou - hlavne pre deti atraktívnou formou.

KLIENT
sleduje hru na obrazovke a ovláda ju svojou aktivitou - snaží sa, aby auto šlo vpravo a primerané rýchlo
POČÍTAČ - ukazuje zmeny EEG spektra klienta počas hry.


TERAPEUT
dohliada nad celým procesom tréningu,
sleduje snímané hodnoty na počítači
a podľa potreby nastavuje náročnosť hry

 

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944