KUPOZ je psychologický program, ktorý vytvorila klinická psychologička PhDr. Pavla Kuncová na základe dlhodobej práce s deťmi s ľahkou mozgovou dysfunkciou
predovšetkým za účelom rozvoja pozornosti pri deťoch s poruchou diagnostikovanou jako ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti), v minulosti označovanou jako ľahká mozgová dysfunkcia.

Pre koho je program určený?

• pre deti s ľahkou mozgovou dysfunkciou (ADHD)
• pre deti pomalé
• neurotické
• dyslektické

v mladšom školskom veku (8 – 12 rokov).

Program KUPOZ rozvíja:

• zrakové a sluchové vnímanie
• zrakovú a sluchovú pamäť
• schopnosť koncentrácie pozornosti
• vyjadrovacie schopnosti
• logické myslenie
• posiluje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom

KUPOZ hravým spôsobom trénuje návyky

• zapája do cielenej činnosti: (sluch, zrak a reč)
• pojmové myslenie
• pozornosť
• priestorové vzťahy
• psychomotorické tempo ...

Program realizuje terapeut v spolupráci s rodičom a dieťaťom. Rodič pracuje s dieťaťom denne ( 20 minút ) po dobu 15 týždňov, pod supervíznym vedením terapeuta ( psychológ, špeciálny pedagóg ).Tréning zahŕňa 9 návštev u terapeuta. Raz za dva týždne dochádza dieťa s rodičom k terapeutovi na kontrolu a zhodnotenie tréningu, na výcvik a usmernenie rodiča v daľších postupoch programu, prípadnú konzultáciu problémov súvisiacich s programom.

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa: Gyulu Szabóa č.1, 929 01 Dunajská Streda, Telefón: 031 552 8042, 031 552 7944
Elokované pracovisko Šamorín: Agátový rad 1, 931 01 Šamorín
Telefón: 031 552 7944, 031 552 8042, Fax.: 031 552 7944